Actueel
26 april 2022

To peat or not to peat

To peat or not to peat was de titel van de presentatie verzorgt door BOL specialist in substraten tijdens de studieclub bijeenkomst van Boomteelt Studieclub Horst aan de Maas. De presentatie vond plaats aansluitend op de rondgang over de nieuw aangelegde containervelden van A. Bouman Tuinplanten BV in Wijk en Aalburg.  BOL, hofleverancier van substraten bij Bouman, was door COMPAS-AGRO uitgenodigd om het thema veenreductie toe te lichten. Tevens gaf Eric Forschelen, adviseur bij BOL, een korte samenvatting met betrekking tot de in 2021 bij Bouman uitgevoerde proeven met o.a. organische meststoffen.

Tijdens de presentatie werd ingegaan op het actuele thema veenreductie. De Vereniging van potgrondfabrikanten Nederland heeft zich voor 2025 het doel gesteld om in substraten 35% veenreductie toe te passen. In het Verenigd Koninkrijk is momenteel een nog sterkere lobby voor 100% veenvrij substraat. De Duitse supermarktketen LiDL heeft onlangs te kennen gegeven vanaf 1-1-2023 nog slechts planten te willen aanbieden geteeld in substraat met maximaal 50% veen.

Eric Forschelen gaf aan dat het ambitie van BOL is 35% veenreductie in 2025 te realiseren. Maar vermelde tevens dat dit een enorme uitdaging is voor de potgrondfabrikanten. Momenteel wordt in Nederland 4,7 miljoen m3 substraat geproduceerd. 35% veenreductie betekend een behoefte van 1,6 miljoen m3 hernieuwbare, maar vooral ook veilig toepasbare, alternatieven.

Verder schetste Forschelen een beeld van de teelt technische uitdagingen van veenvrije substraten voor kwekers.

Zo zal de watergeefstrategie moeten worden aangepast aangezien de veenarme substraten minder vocht bufferen. Een te kleine vochtbuffer in het substraat kan uiteraard ook een probleem gaan vormen in de afzetketen.

Ook de voeding tijdens de teelt moet door potgrondfabrikant en kweker anders worden benaderd. Veen heeft de unieke eigenschap als een soort accu voeding te bufferen. Bij veel veenvervangers is dit bufferend vermogen veel kleiner en zal een nauwkeurigere bemesting tijdens de teelt noodzakelijk zijn. Dit wordt mogelijk nog versterkt omdat de zuurgraad van veenvrije substraten veelal wat hoger is en daarmee de beschikbaarheid van diverse elementen in het gedrang kan komen.

Forschelen schetste dat middels proeven die BOL heeft uitgevoerd in samenwerking met boomkweker Jonkers Elshout BV veel ervaring is opgedaan met veenvrij substraat. Met behulp van vochtsensoren is bijvoorbeeld een andere watergeef strategie ontwikkeld die beter aansluit bij veenvrije substraten. Ook is in deze proeven veel ervaring opgedaan met de voedingsbalans in veenvrij substraat. Alhoewel op het vlak van voeding volgens de adviseur wel nog een en ander verder ontwikkeld kan worden.

Organische bemesting rozen

In samenwerking met Delphy en ICL doet BOL jaarlijks proeven op de kwekerij van Bouman. Inzet is daarbij het streven naar een nog hogere plantweerbaarheid van de door Bouman geteelde rozen.

In 2021 heeft er een proef plaats gevonden waarin 2 organische meststoffen werden vergeleken met gecoate meststoffen. Tot op zeker hoogte bleken de organische meststoffen goed te voldoen. Echter na een teeltduur van 4 maanden bleken de beide geteste organische meststoffen niet meer in de gewasbehoefte te voldoen. Dit was zowel zichtbaar op de analyseresultaten als aan het gewas zelf.  Alhoewel bij Bouman na 5 maanden teelt het grootste gedeelte van de rozen al zijn weg naar de consument heeft gevonden kiest Dirk Bouman er bewust voor om gecoate meststoffen in te zetten. Hiermee levert Bouman een gezond product waaraan de consument gedurende een lange periode veel tuinplezier kan beleven.

 

Voor vragen omtrent (veenvrije) substraten kunt u contact opnemen met Eric Forschelen op 06 30 22 08 02 of per email aan info@bolpotgrond.nl .