Nieuwsoverzicht
27 juni 2019

BOL realiseert lagere rembehoefte helianthus via substraat

In 2018 zijn er door BOL al verschillende oriënterende proeven gedaan met een aangepast substraat bij diverse pot helianthus kwekers. Hierbij bleek een groeireductie van 10% haalbaar gedurende de eerste fase van de teelt. Aan het einde van de teelt bleek echter dat de groeiremming niet altijd zichtbaar bleef. Het vermoeden ontstond dat de voedingsstrategie via het gietwater hieraan debet was.

Daarom heeft BOL dit voorjaar een proef met verschillende bemestingsstrategieën laten uitvoeren bij Demokwekerij Westland. Hierbij kon niet alleen het effect van een aangepast substraat worden bekeken, maar ook het effect van drie verschillende voedingsrecepten gedurende de teelt. Tijdens de proef zijn er geen chemische groeiremmers gebruikt.

Tot 13% groeireductie realiseerbaar in helianthusteelt via substraat en voeding. Foto: Demokwekerij Westland

De resultaten bevestigen dat het aangepaste substraat inderdaad een compactere groei laat zien. Met daarbij een aangepaste bemesting via het gietwater werd een groeireductie van 13% op de plantlengte en 10% op de plantdiameter gerealiseerd. Er is geen significant verschil gemeten in bloemdiameter en het aantal zijscheuten tussen de verschillende behandelingen.

Eric Forschelen, adviseur bij BOL, is ervan overtuigd dat met een verdere aanpassing van de potgrondreceptuur nog meer resultaat te behalen valt: ‘We hebben niet de illusie dat we via het substraat en de voeding, chemische remstoffen overbodig kunnen maken, maar we zijn er wel van overtuigd dat we deze sterk kunnen verminderen’.

Inmiddels heeft BOL ook bij andere gewassen gelijksoortige praktijkproeven ingezet. Deze laten een gelijk beeld zijn, maar duidelijk wordt wel dat elk gewas een apart substraat vereist.